Reningsfilter

Vi hjälper dig vid bedömningen av vattnets kvalitet och i första hand kanske vi på något sätt kan åtgärda brunnen så att kvaliteten förbättras.

Hårt vatten
Oftast behandlar man hårt vatten i ett sk. avhärdningsfilter.

Surt/aggresivt vatten
Om vattnet har lågt pH-värde innebär det normalt att vattnet är korrosivt mot vissa metaller i ditt vattensystem och kan orsaka vattenläckage. Ett sätt att neutralisera vattnet är att låta det passera genom kalkstensmaterial i ett avsyrningsfilter.

Järn och/eller mangan
I ett järn/manganfilter syresätts vattnet och får passera en filtermassa där minaeralerna fälls ut.

Radon
Den största risken för radon i vattnet är i områden med uranrik berggrund. Radonet kan variera stort mellan brunnar, även om de ligger relativt tätt. Radon är mycket lättflyktigt och kan enklast kokas eller sispas bort. För varaktig användning måste däremot radonfilter installeras. Vi har provtagningspåsar för mätning av radonhalten i vattnet, där du bara har att följa instruktionen och posta provet.

Svavelväten/dålig lukt
När vattnet luktar illa så är det ofta svavelväten, en gas som man blir av med genom att syresätta vattnet.

Humus/missfärgat
Man filtrerar vattnet genom ett kombinerat sand och kolfilter som avskiljer grumlighet och färg.

Partiklar
Med partiklar kan man vid mindre mängder använda sig av ett patronfilter, när det handlar om större mängder så används ett kombinerat sand och kolfilter.

 

Kontakta oss