Pumpinstallation

När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja material av hög kvallitet. Vi har sedan mitten av sextiotalet använt oss av handbyggda pumpar från svenska Debe.

Om du fått problem och vill byta din gamla pump till en dränkbar så hjälper vi dig även med det.

Kontakta oss