Partners

Geotec

Svenska brunnsborrares branschorganisation, som bildades 1977. Medlemsföretagen måste vara en välkänd och seriös entreprenör. Ing Gunnar Jonsson AB är medlemmar sedan starten.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


SP är en internationellt ledande institutskoncern. De skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Ing Gunnar Jonsson AB är certifierade för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 

Sitac

Ett ledande certifieringsorgan i Sverige inom bygg-, installations- och anläggningsområdet. Ing Gunnar Jonsson AB är certifierade sedan 2004.

C Borrare

Sedan hösten 2005 har svenska borrentreprenörer erbjudits möjlighet att certifiera sig i C borrare. Certifieringskraven har utarbetats av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.

Kontakta oss