Vi kan vatten & värme

Vi är ett av Sveriges äldsta brunnsborrningsföretag, med lång och gedigen erfarenhet av att borra dricksvattenbrunnar. Redan 1964 startades företaget av ingenjör Gunnar Jonsson i Göteborg. Och drygt tio år senare, 1975, började vi också med energiborrning, det som nu brukar kallas bergvärme.

Då var vi pionjärer för bergvärmeinstallationer

Idag är vi en av branschens allra stabilaste aktörer, med mycket lång erfarenhet. Vi är alltså sedan lång tid tillbaka specialiserade inom de båda områdena vattenborrning och bergvärme. I snart femtio år har vi borrat brunnar för färskvattenförsörjning runt om i Västsverige. Vi började vår verksamhet i liten skala, och företaget Ing Gunnar Jonsson AB växte snabbt till ett av de största i regionen. Vi borrar brunnar till både sommarstället och villan: överallt där det inte finns kommunalt vatten. Vi har lång erfarenhet och kunskap om de geologiska förhållandena, och av att kunna förutse skiftande geologiska förutsättningar.

Vi garanterar att dricksvattenförsörjningen tryggas

Vi har gedigen erfarenhet av reningsanläggningar och filtreringsutrustning. Även om grundvattnet inte alltid är perfekt är det nästan alltid drickbart. Vår långa erfarenhet borgar för att våra brunnar ger dig friskt vatten varje dag. Har du inte tillgång till kommunalt vatten är en modern djupborrad brunn den bästa vattenkällan. Vi var mycket tidigt ute när det gäller bergvärme, vi förstod redan under sjuttiotalets energikris att bergvärme var framtidens melodi. Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna. Men det krävs en noggrann installation för att det ska bli riktigt lönsamt. Vi är certifierade av Sitac och medlemmar i Geotec, svenska brunnsborrares branschorganisation som garanterar ett seriöst bemötande och professionellt utförda bergvärmeanläggningar och färskvattenbrunnar.

Kontakta oss